Klinika infekčních nemocí

FNB a 1., 2. a 3. LF UK

Naše akreditované pracoviště pro obor infekce a dětského lékařství poskytuje péči jak ambulantní, tak i lůžkovou v celém rozsahu spektra infekčních nemocí včetně importovaných – průjmová onemocnění včetně břišního tyfu, paratyfu, cholery, úplavice aj., zoonózy, záněty mozku a mozkových blan, horečnaté stavy, infekční endokarditidy, sepse, hepatitidy, HIV, infekční mononukleóza, lymeská borrelióza, chlamydiózy, malárie, horečka dengue, leishmaniózy a další.

 

Nové století přináší nové výzvy na poli infekčních nemocí. Musíme na ně být připraveni a umět je zvládnout.“

Primářka Kliniky infekčních nemocí
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.